20.7 C
London
August 11, 2022, 1:49 am

KHC OSA United Kingdom – Executive Committee 2019/20

President Mr.S.Satkunanathan 07766 562557 satkin.khc@gmail.com Vice President Mr.S.Sriranjan 078 4152 2514 khc_osa@sriranjan.com Mr.N.A.Pirapaharan 079 3278 0693 vcnaps@hotmail.com S.Selvaratnam 077 7922 2846 sellyselvaratnam@aol.com Secretary Mr.N.Prabakaran 078 7735 4685 praba05n@yahoo.co.uk Asst. Secretary Mr.V.Mathetharan 07576 600994 mathetharan@hotmail.co.uk Treasurer Mr.A.S.Pirapagaren 078 7735 4685 asprabu@yahoo.com Asst. Treasurer Mr.N.Ravikumar 078 9475 9259 Sports Secretary Mr.T.Ranjithraj Asst. Sports Secretary Mr.V.Regikanthan Committee members Dr.R.Karunakaran Mr.N.Nanthagopan Mr.A.Arunachalam Mr.S.Sri Vijaya Mr.S.Sivarajah Mrs.S.Mahalingam Mrs.S.Gowri Mr.T.Thiruketheeswaran Mr.P.Thanapalachandran Co-Opted Members Mr.M.Arichanthiran Mr.M.Arichanthiran Mrs.G.Balasubramaniam Mr.R.Satheeskaran Mrs.Satchithannntham Mrs.T.Singam Mr.M.Jayakumar/td> Mr.S.Kandeepan/td> Mr.Arulraj Mr.N.Nanthakumaran Mr.V.Vigneswaran Mr.T.Suhirtharan Mr.N.Sathananthan Auditor Mr.G.Chettiar 0740...

KHC OSA Germany – Executive Committee 2010/11

President Mr.Velautham Gunasekeran 0231/1770196 segar@gmx.net Vice President Mr.Ponuthurai Vijayendran 0688/77458 Mr.Rasiah Murugiah 0231/577371 Secretary Mr.Thevarajah Thevakumaran 0231/1770238 theva_2007@hotmail.de Asst Secretary Mr.Naganathan Manoharan 0214/601241 Treasurer Mrs.Uthayarani Thiyagalingam 02591/948198 Asst. Treasurer Mr.Rasiah Vasantharasan 0202/551440 Auditor Mrs.Rasadevi Selvanayagam 0202/2791783 Culture/Art Mr.Kanagaratnam Thirukkumar 0231/5678084 Committee members Mr.Suppiramaniam Packiyanathan Mr.Muthaiah Yogarajah Mrs.Rajalakshmi Raviranjan Mr.Sanmuganathan Shanthanathan Mrs.Karunananthi Shanthanathan Mr.Thevarajah Jeyakumar Mr.Seladuraj Suththanandan Mrs.Kiruparathy Sivaram Mrs.Karunaranjani Sukumar Mr. Thevarajah...

KHC OSA Jaffna – Executive Committee 2019/20

President Mr A.Sathiyamoorthy Kokuvil +94 771 698 073 sathiyamoorthy59@yahoo.com Vice President Mr.M.Ganasampanthan (Principal) Mr.M.Velauthapillai Mr.P.Chandranathan Kokuvil Mrs.Kalanithi Suntharesan Kokuvil Mr.M.Asokumar Kokuvil Mr.T.Roobeshan Mr.P.Sooriyapiragas Kokuvil Secretary Mr.V.Thayaparan Kokuvil +94 776 080 926 vthaya91@gmail.com Asst. Secretary Miss.S.Nalini Kokuvil. Dr.K.Keetheeswaran Kokuvil. Treasurer Mr.V.Pirabaharan +94 776 051 245 vprabap@gmail.com Committee Members Mr.T.Jeyakumar Kokuvil Mr.A.Arulnesan Kokuvil Mr.N.Sivanatharaja Kokuvil Mr.R.Rasalingam Kokuvil Mr.S.Varatharajeswarmuthali Kokuvil Mr.T.Pirathaban Kokuvil Mr.M.Sivathasan Kokuvil Mr.S.Selvanayagam Kokuvil Mr.R.Piratheepan Kokuvil Mr.T.Sanjeevan Kokuvil Mr.S.Thuvaragan Kokuvil Mrs.K.Thevarajah Kokuvil Mrs.Y.Vithiyalini Kokuvil Miss.S.Balambikai Kokuvil Mrs.P.Balasundram Kokuvil Auditor Mr.J.Jeleepan Mr.S.Selvaranjan

KHC OSA Canada – Executive Committee 2018

President Mr. Ravi Ponnampalam (416) 318-6195 ponravi@hotmail.com Vice President Mr.R.Mahendran 905-294-9670 mahen613@gmail.com Mr.N.Mahendran (416) 616-4386 Secretary Ms. Maithily Balakumar (416) 388-3935 Asst. Secretary Mr.N.Nageswaran 647-609-5392 Treasurer Mr. S. Achchuthan (416) 836-6937 Asst. Treasurer Mr. V. Puvanesan Sports Secretary Mr.L.Nagulaendiran Arts & Culture Ms.Saijanani Suthakar Youth Affairs Mr.P.Ravichanthiran Committee Members Ms.Nirajine Sathiyamoorthy Mr. Ram...

KHC OSA Colombo – Executive Committee 2017/18

President Mr.S.Rajendran 094-011-2508251 0777700323 Vice President Mr.S.Ratnapragasam 094-011-2501477 Mr.K.Ketheeswaran 094-011-2372362 0776029164 masterfeeds@gmail.com Mr.V.Premkumar 094-011-2360088 0716275138 M.S.Srithayalen 0714312070 Mr.P.Jeganathan 094-011-2360021 0776044288 pjnathan@yahoo.com Ms.Selvi Thiruchandran 094-011-2370567 0777173220 Mr.A.Nirmalan 0777661216 nirmalan73@gmail.com Secretary Mr.S.Theivaseelan 094-011-2360758 0718671055 seelan.kondavil@gmail.com Asst. Secretary Dr.T.Sivakumar 0777911944 Treasurer Mr.R.Ranjan 094-011-2365996 0777183989 Asst. Treasurer Mr.T.Pragalathan 094-011-2424131 Committee members Mrs.P.Sathiyaseelan Mr.T.Panchadcharam Mr.A.Kaileswaran Mr.S.Jeyakaran Mr.S.Bavananthan Ms.Suganthy Thilliampalam Ms.Thatchayani Mr.S.Kowsikan Ms.Jeewa Ratnarajah Mr.T.Kerupakaran Mr.S.Sureshkumar
Jaffna
overcast clouds
27.9 ° C
27.9 °
27.9 °
73 %
6.1kmh
92 %
Thu
29 °
Fri
29 °
Sat
30 °
Sun
29 °
Mon
28 °